ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการเสมือนจริง ครบรอบปีที่ 118 กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2563
  นางรดา รุจิณรงค์ ผชช.ทส. รก. ผสภ.ทส. ร่วมประชุมโครงการวิจัยที่เสนอสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  ผสภ.ทส.เข้าร่วมงานสัมมนา "การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563"

  ผู้อำนวยการส่วน


  Weerawat

  นางรดา รุจิณรงค์
  (รก.) ผสภ.ทส.

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

  Fanpage

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844 และ 02-243-6972
  0.png0.png8.png0.png6.png7.png
  27 พฤษภาคม 2563