ทำเนียบผู้บริหาร

   
  wutcharaนางรดา รุจิณรงค์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
   

   

  downloadว่าที่ ร.ต.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์
  หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  downloadนางอัจฉรา ดาวัน
  หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © ๒๕๖๒ ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ๘๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร ๒๘๔๔ และ ๐๒-๒๔๓-๖๙๗๒
  0.png0.png2.png5.png2.png1.png
  29 มกราคม 2563