ทำเนียบผู้บริหาร

   

   
  wutcharaนางรดา รุจิณรงค์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
   

   

  download-
  หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  downloadนางสาวณัชชา ศรีทองสุข
  หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844 และ 02-243-6972
  0.png1.png4.png6.png9.png7.png
  24 ตุลาคม 2563