ที่ตั้งหน่วยงาน

อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน ชั้น 4
ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ห้อง 401
ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ห้อง 403
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน (สามเสน)
811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ช่องทางการติดต่อ

นางรดา รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
เบอร์ภายใน: 2470

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
เบอร์ภายใน: 2844  สายตรง: 0-2243-6972

ฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบอร์ภายใน: 2515,2362  สายตรง: 0-2243-6971

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์: 8:30 น. ถึง 16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ