ทำเนียบผู้บริหาร

   

   
  wutcharaว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
  ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
   

   

  downloadนายสมพล สุนัยรัตนาภรณ์
  หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  downloadนางสาวณัชชา ศรีทองสุข
  หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png3.png6.png9.png1.png4.png
  09 ธันวาคม 2564