ขอเชิญผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมรับฟังการบรรยายตามแผน Unit School เรื่อง การซื้อ-ขายของออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

            ด้วยฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จะดำเนินการบรรยาย เรื่อง การซื้อ-ขายของออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายตามแผนจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png3.png6.png9.png1.png7.png
  09 ธันวาคม 2564