ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Machine Learning และ Data Mining สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   

  รายละเอียดโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์)

   

  รายชื่อผู้เข้าอบรม (ดาวน์โหลดไฟล์)

   

  วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Rapidminer (ดาวน์โหลดไฟล์)

   

  กลุ่ม Line : อบรม GIS DataMining

  QR

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png3.png6.png9.png1.png7.png
  09 ธันวาคม 2564