ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

  รายชื่อผู้เข้าอบรม (ดาวน์โหลดไฟล์)

  List name t mongoDB Page 2

  กลุ่ม Line : อบรม MongoDB

  161646

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png3.png6.png9.png1.png8.png
  09 ธันวาคม 2564