ผอ.ทส.พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายประพิศ จันทร์มา เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 34
  ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลาง กรมชลประทาน (GISPORTAL)
  Nathamon
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

  ประกาศ/หนังสือเวียน

  Fanpage

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png2.png2.png4.png1.png7.png
  16 เมษายน 2564