ผสภ.ทส.เข้าร่วมงานสัมมนา "การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563"
  สภ.ทส. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน
  นางรดา รุจิณรงค์ ผสภ.ทส. ร่วมงานแถลงข่าวนโยบาย Quick win โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง Big Data ด้านน้ำและการชลประทาน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สบ.ทส.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ 2/2563

  ผู้อำนวยการส่วน


  Weerawat

  นางรดา รุจิณรงค์
  (รก.) ผสภ.ทส.

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

  เมนูหลัก

  Fanpage

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844 และ 02-243-6972
  0.png0.png5.png4.png4.png8.png
  28 มีนาคม 2563