ICT ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย วัยเกษียณ 2020
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครั้งที่ 2 ระบบบริหารจัดเก็บค่าชลประทาน รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2563
  ศทส.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการฯ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย

  ผู้อำนวยการส่วน


  Weerawat

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์
  ผสภ.ทส.

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

  ประกาศ/หนังสือเวียน

  Fanpage

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844 และ 02-243-6972
  0.png1.png4.png7.png0.png0.png
  24 ตุลาคม 2563