ผสภ.ทส.ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี ผอ.ทส.เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผอ.ทส.คนใหม่
  Nathamon
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

  ประกาศ/หนังสือเวียน

  Fanpage

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ว่าที่ร.ต.ฉัตรณรงค์ กัณหรัตน์ โทร 2844
  0.png0.png3.png8.png8.png0.png4.png
  22 มกราคม 2565