ผสภ.ทส.เข้าร่วมงาน "ดงตาล Software Days" เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID ...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมงาน "ดงตาล Software Days" เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน "สัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการเรียนรู้อย่างบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี