เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศฯ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla CMS

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Joomla CMS โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และสำนักงานชลประทานที่ 12 เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 405 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

01
01
01
01