ผสภ.ทส.และเจ้าหน้าที่ สสภ.เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง Data Visualization ...