ผสภ.ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวันสภาปนาครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันวันสภาปนาครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณอาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ