ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MongoDB ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

รายชื่อผู้เข้าอบรม (ดาวน์โหลดไฟล์)

List name t mongoDB Page 1

กลุ่ม Line : อบรม MongoDB

161646