เชิญร่วมรับฟังการบรรยายตามแผน Unit School เรื่อง การซื้อ-ขายของออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย

ด้วยฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จะดำเนินการบรรยาย เรื่อง การซื้อ-ขายของออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายตามแผนจัดการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom