ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Line Official Account เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Line Official Account เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1 

อบรมในวันที่ 26 มกราคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์)

Line OA1 name

รายชื่อผู้เข้าร่วมครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้งาน Line Official Account เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน รุ่นที่ 2

อบรมในวันที่ 27 มกราคม 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์)

Line OA1 name