ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Machine Learning และ Data Mining สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

รายละเอียดโครงการ (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

รายชื่อผู้เข้าอบรม (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Rapidminer (ดาวน์โหลดไฟล์)

 

กลุ่ม Line : อบรม GIS DataMining

QR