ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานชลประทาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานชลประทาน รุ่นที่ 1

อบรมในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์)

QGIS name1

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานชลประทาน รุ่นที่ 2

อบรมในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (ดาวน์โหลดไฟล์)

Line OA1 name